Azerbajdzjan, den första demokratin i muslimska världen

azerbajdzjan map

Azerbajdzjan, den första demokratin i muslimska världen fyller hundra år

År 1918 skapades en demokratisk stat av västerländskt snitt på näset mellan Svarta Havet och Kaspiska havet. Nargiz Qazi, student (Lund universitet) som har bott i Sverige i fem år, skriver om Azerbajdzjans historia.

Internationell utblick

På grund av februarirevolutionen 1917 upplöstes Tsarryssland. Det resulterade bland annat i att olika folkgrupper började kräva sina rättigheter.

Den 28 maj 1918 bildades den Demokratiska Republiken Azerbajdzjan. Många omfattande reformer genomfördes under de 23 månader republiken existerade. Den viktigaste var den som gjorde Azerbajdzjan till den första sekulära staten bland de muslimska länderna i Mellanöstern. Oxumağa davam et

Baseball på Schackbrädan. Tankar om Genosid

gencside

Massgraven (Guba, Azerbaijan)

Baseball på Schackbrädan

Tankar om Genosid

Min tioårige son gav mig en raket med tjock spolformade kropp, spetsig nos och stora fenor som han hade gjort av papper i skolan och gratulerade mig med dagen 23 Februari (vilket firades som alla mäns dag i hemlandet eftersom det var Arméns dag i Sovjet Unionen). På raketen hade han målat azerbajdzjanska flaggan och de långa trapporna till raketen berättade om att det var en gigantisk farkost. Den var lik den sovjetiska långdistansraketen SS-20. När den jävla grejen som tillverkas av uran läggs till kallas den en atombomb. Oxumağa davam et

Hyresgäster. Berättelsen om människor som försöker bygga sin egen värld

Hyresgaster

Hyresgäster

Berättelsen om människor som försöker bygga sin egen värld

”Hyresgäster” är en bok om människor som strävar att bygga sin egen värld, om de som har försökt att göra det en gång i sitt liv i alla fall…

Innehåll Oxumağa davam et

Vahid Qazi ger ut modern brevroman

vahid BLT

Vahid Qazi ger ut modern brevroman

  • Äntligen har Vahid Qazi i Karlskrona fått en bok översatt till svenska.
  • Den har kommit till under lång tid, men är samtidigt aktuell.
  • Den handlar bland annat om hur vi har möjlighet att skapa egna världar på nätet, där vi söker gemenskap.

LİTTERATUR. Vahid Qazi är en ovanlig Karlskronabo: författare och journalist som kommer från Azerbajdzjan och sedan flera år nu bor i örlogsstaden med sin familj. Han är en uppenbart intellektuell person, sedan länge förespråkare för mänskliga rättigheter. De som tänker som han har inte alltid haft det lätt i det postsovjetiska Kaukasus.

Hans verken är översatta till ryska, engelska, ukrainska, lettiska, polska, turkiska och svenska. Det är både skönlitteratur och fakta, bland annat en bok om Kuba som han har besökt. Oxumağa davam et

My books / Mina böcker  

My books / Mina böcker  

Книга Бейсбол на шахматной доске

 Playing Baseball On The Chessboard

…Democracy is a space of harmonic behaviour for those who are in mutual relations and communication. This space loves tenderness and any cruelty is alien to it. Democracy is such a structure that allows everybody a place and a role: Like a clock-bell it is a product of interaction of every piece interconnected with each other. It is a result of “everybody’s labour” and it is not the church-bell which tolls by the movement of one person’s hand.  The difficulty of democracy is in its need to convince people. To convince is in the essence of democracy. To make people to believe is much difficult than to deceive them. And because of this that an authoritarian rule is always easier than a democratic one.

Chamayra. Cuban note-book / Chamayra. Anteckningar om Kuba

Oxumağa davam et

Mina senaste publiceringar

Cöl Qala

Mina senaste publiceringar

Mina noveller, essäer och min roman har på den senaste tiden publicerats på olika språk i diverse länder.

I Baku har min bok ”Chöl Gala” (chöl-betyder slätt, gala betyder-slott) publicerats på azerbajdzjanska.

Mina e-böcker ‘‘Ozon människor’‘ och ”Chamajra: Anteckningsbok om Kuba” har publicerats på ryska.

Essän ”Hej, Gulsary!” har publicerats på krigiziska litteraturtidskriften ”Litterär Kirgizistan”, ”Svetlana Aleksijevitj och hennes Tiden Second Hand” har publicerats på nättidskriften i Kanada, Vitryssland och Ryssland.

Essän ”Oginskisk melodi” har publicerats på nättidskriften ”Svenska Palmen” och novellen ”Helena” har översatts till ukrainska och publicerats i litteraturtidskriften ”Vsesvit” i Ukraina.

“Ali och Nino”: en förbjuden kärleksroman

ali och nino

“Ali och Nino”: en förbjuden kärleksroman

Jag blev mycket överraskad när jag råkade få syn på en bok på stadsbiblioteket i Karlskrona. Det var som att få en del av mitt hemland Azerbajdzjan. Jag anser att det är den bästa romanen om mitt hemland: Azerbajdzjansk historia, kultur och mentalitet.

Boken heter “Ali och Nino” och är skriven av pseudonymen Kurban Said. Författaren emigrerade från Azerbajdzjan efter den ryska ockupationen 1920. 1937 publicerade han romanen i Wien i Österrike. Den här romanen översattes till 33 språk i 66 länder men inte i mitt hemland, Azerbajdzjan. Den förbjöds för att  Sovjetunionen kallade den för antikommunistisk litteratur. Vi kunde läsa den romanen första gången 1990.

Det är en kärleksroman. Huvudpersonen Ali är muslim. Han är en ädel azerbajdzjansk ung man som älskar den kristna Nino. Hon är en georgisk prinsessa. De träffades i Bakus gymnasium där de studerade tillsammans. Deras kärlek hade många motsättningar likt ”enighets motsättningar” som det heter inom filosofin. Men deras olika kultur och religion kunde inte störa den riktiga kärleken.

Romanen handlar inte bara om kärlek. Den berättar om Azerbajdzjans historia under 1915-1920 talet. Det var en mycket svår period för Azerbajdzjan. Många viktiga historiska händelser såsom Första Världskriget, bolsjevikernas revolution 1917, Demokratiska Republiken Azerbajdzjan 1918-1920 och ryska röda armens invasion 1920 inträffade då.

Romanen handlar också om politik, krig, relationen mellan öst- och västkultur, religion och typiska azerbajdzjanska människor. Berättelsen utspelar sig i olika regioner. Läsaren får bekanta sig med politiken och det sociala och vardagliga livet hos det azerbadjanska, iranska och kaukasiska folket.

Baku var en gammal stad med multikulturella och multinationella traditioner där människor med olika nationaliteter och religioner levde tillsammans. Baku ligger på gränsen mellan öst och väst, där två motsatt kulturer möts. Boken handlar om ett dilemma mellan de “europeiska” reglerna och den “orientaliska” mentaliteten i det nya samhället och presenterar ett porträtt av Azerbajdzjans huvudstad Baku under Azerbajdzjanska Demokratiska Republiken-perioden.

”Ali och Nino” har publicerats av förlaget ”Alb. Bonniers boktryckeri” i Stockholm 1973. Engelska författaren och kritikern John Wain har skrivit förordet till boken. Han presenterade boken för läsarna på så sätt: ”Ali och Nino är en bok som vore väl värd att läsas även om den inte var den lysande roman den faktiskt är. Den för oss, västerländska läsare, till en värld i vilken vi har stor nytta av att vistas. Den ger oss möjlighet att under några timmar se livet med en muhammedans (muslims – V.Q.) ögon. Redan detta skulle vara skäl nog för oss att läsa boken, eftersom västerlänningar i allmänhet har rätt dunkla uppfattningar och inställningar till olika frågor, och denna bok ger oss en inblick i hur naturligt och riktigt det verkar i sin egen miljö”.

Nu är det en ny period i Sverige. En period som är multikulturell och multinationell. Olika kulturer är rikedomar för Sverige. Det är den bästa tiden att publicera den här romanen igen. Jag tror att många människor skulle tycka om denna underbara kärleksroman.

Vahid Qazi

Mina senaste publiceringar

karlskronada axsami

Mina senaste publiceringar

Den senaste tiden har min roman, mina noveller och essäer publicerats på olika språk i diverse länder. Essän ”Oginskisk melodi” har publicerats på nättidskriften ”Svenska palmen” och novellen ”Helena” har översatts till ukrainska och publicerad i litteraturtidsskriften ”Vsesvit” (”Universum”) i Ukraina. Tidskriften “Литературный Азербайджан” (Litterär Azerbajdzjan) har publicerat min essäserie “Chamajra:Anteckningsbok om Kuba” på ryska. Romanen “Cöl Qala” publicerades i nummer 8/2014 Azerbajdzjanska Författarförbundets tidskrift “Azərbaycan” (”Azerbajdzjan”).