“Yaddaş ləpirləri. Demokratiya yazıları” kitabı

 

Qapaq_YL

MÜNDƏRİCAT

Ön söz yerinə. Cəmil Həsənli: “Qəm naxışları” 

Yaddaş ləpirləri

Ölü şəhərlər muzeyi

Partlamayan minaların serenadası

Qəmli gözlərin süitasi

Açılmayan süfrənin qonağı

Şərq hüzuru

Bekar(a) ömür

Qara çörəyin ağ üzü

Özünü axtaranlar ölkəsi və ya maydan sonra gələn aprel

Şahmat taxtasında beysbol: genosid düşüncələri

Kerolayn Koks, Yelena Bonner və genosid de­bat­la­rı

Unudulmaz Gülsarı

Yelena

Demokratiya yazıları

Ağ Rusiyanın qara taleyi

Susmaq hüququ

Bizim saziş

Rusiya səfirinə məktub

İntibah təməlçiləri

Xilas missiyalı ölüm

Cahillər və snoblar

Demokratiyanın yarımçıq təbəssümü

“Yaddaş ləpirləri. Demokratiya yazıları” kitabı. Yüklə.

“Ruhlar şəhəri”

Qapaq_RSh

MÜNDƏRİCAT

Ön söz yerinə. Ramiz Rövşən: “Mümkünsüz qayıdış”ın əzabı

Birinci esse.  On yeddi

İkinci esse.  Heyva qoxulu zirzəmi

Üçüncü esse.  Çəpər

Dördüncü esse.  Xilaskar ölüm marşı

Beşinci esse.  Ağ gecənin yuxusu

Altıncı esse.  Vaxt olmayan yer

Yeddinci esse.  Novruz sabahının pəncərəsi

Səkkizinci esse.  Yusif üzlü kitablar

Doqquzuncu esse. Rəngsiz kino

Onuncu esse. Azan oxuyan göyərçin

On birinci esse. Hökumətə məhkumlar

On ikinci esse. Sümük abidə

On üçüncü esse. Toz adamlar

On dördüncü esse. Sağ qalan ləpirlər

On beşinci esse. Xəyal memarı

Son söz yerinə. Rafiq Əliyev: “Qiyamətə qalmış 4 dəqiqə”

“Ruhlar şəhəri” kitabını buradan yüklə