Thoughts About Genocide

quba_mezarliqi_soyqrim_ermeni

The mass grave (Guba, Azerbaijan)

Playing Baseball On The Chessboard

Thoughts About Genocide

  By Vahid Qazi

My 10-year-old son congratulated me on 23 February, what’s known as ‘Men’s Day’, and gave me a ‘cruise missile’ he had made out of paper in school. The side of the missile was decorated with an Azerbaijani flag, and had a long staircase at the bottom. It resembled the Soviet long-range missile SS-20. When uranium is added to it, the missile can become a nuclear bomb.

Although I accepted the present, I told my son that 23 February marked the establishment of the Soviet Army which put an end to Azerbaijan’s independence in 1920, committed a massacre in Baku in January 1990, and helped the Armenians occupy Karabakh. In other words, the day marks the establishment of an army that was alien and hostile towards Azerbaijan. I asked my son to object to his teacher on my behalf over this long forgotten ‘holiday’.

Then I asked why had he decided to make a missile. Here is our conversation verbatim. Oxumağa davam et

İn the Turkish: Satranç tahtasında beyzbol

Satranç tahtasında beyzbol

 Soykırım düşünceleri

Vahid Gazi

Oğlum okulda kağıttan yaptığı ucu sivri, gövdesi kalın “kanatlı roket” hediye edip beni 23 şubat “erkekler günü”nden dolayı tebrik etti. Üstüne Azerbaycan bayrağı çizilmiş roketin aşağısındaki uzun merdiven onun devliğinin habercisiydi. Ayrıca Sovyetin SS-20 uzaktan vurma roketine benziyordu. Uranyumdan hazırlanmış o zehrimarı da ilave edince buna atom bombası derler. Oxumağa davam et

Şahmat taxtasında beysbol

gencside

Şahmat taxtasında beysbol

Genosid düşüncələri

(“Yaddaş ləpirləri” silsiləsindən)

On yaşlı oğlum məktəbdə kağızdan düzəltdiyi ucu şiş, gövdəsi yoğun “qanadlı raketi” bağışlayıb məni 23 fevral “kişilər günü” münasibətilə təbrik elədi. Üstünə Azərbaycan bayrağı çəkilmiş raketin aşağısındakı uzun nərdivan onun nəhəngliyindən xəbər verirdi. Özü də sovetin SS-20 uzaqvuran raketinə oxşayırdı. Urandan alınan o zəhrimarı da əlavə eləyəndə buna atom bombası deyirlər… Oxumağa davam et