Əndəlüs lövhələri: İspaniyadan sürreal-real reportaj

 “Ölkələr və şəhərlər” silsiləsindən

 gibraltar

Əndəlüs lövhələri

İspaniyadan sürreal-real reportaj

Avropanın şimalıyla cənubu arasında iqlim bənzərsizliyi nə qədərdisə, adamlarının xarakterində fərq də elə o boydadı. Soyuq yerin adamı xaraktercə də soyuqdu. Günü günəş altında keçən cənubluların isə tək qanı qaynamır, deyərsən bəs, gözləri də işıq saçır. Oxumağa davam et