Rafiq Əliyev: “Milyonların iradəsini bir adamın fikrinə tabe eləmək olmaz”

 “Azadlıq olmayan yerdə…”

Bildresultat för rafiq əliyev

Rafiq Əliyev: “Milyonların iradəsini bir adamın fikrinə tabe eləmək olmaz”

 

Xruşşovu Elmlər Akademiyasına seçmədilər

 – Vaxtilə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin şöbə müdiri, ali ranqlı kommunist olmusuz. Qəlbən kommunist olmusuz, ya yox, biz deyə bilmərik…

– Həm də qəlbən…

– İndi isə çağdaş dünyanın ən inkişaf eləmiş nöqtəsində, ciddi bir beyin mərkəzində çalışırsız. Bu transformasiyaya bir aydınlıq gətirməyinizi istərdik.

– Əvvəla onu deyim ki, Azərbaycanda elmi nəzəriyyə kimi iqtisadiyyat sferası boşdu, bizdə nəzəri iqtisadiyyat elm sahəsi çox zəif inkişaf etmişdir. Həmişə dediyimi bir də təkrarlamaq istərdim: deskriptiv statistika ilə məşğul olmaq, neçə qız doğuldu, neçə oğlan dünyaya gəldi deyə hesablama aparmaq iqtisadiyyat demək deyil. İqtisadiyyat tamam başqa şeydi, iqtisadiyyat odu ki, dünya və onun iqtisadiyyatı hara gedir, inkişafın üzü hayanadı – bunu biləsən, düzgün proqnozlaşdırasan, mikro, makro iqtisadi prosesleri modelləşdirəsən, optimal və ya ona yaxın qərarlar hesablayasan və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını  idarə eləyəsən. Qlobal iqtisadi böhran dünyanı nə hala saldı, göz qabağındadı. Düzdü, iddia eləyirik ki, böhran bizə toxunmadı, elə deyil. Baxsanız görərsiz ki, böhrandan sonra ölkədə nə qədər adam işsiz qaldı. Bunu o biri müsahibələrimdə də demişəm. Məni ən çox qorxudan ikinci böhrandı. Çox da uzaqda deyil, altı aya-bir ilə, uzağı iki ilə dünyanı bürüyəcək. Səbəb odu ki, iqtisadi nəzəriyyə dünya praktikasına adekvat deyil. Sizə təzadlı görünsə də, dünya Marksa qayıdır… Kommunistlərin dövründə əyintilər vardı, bunu heç kəs danmır. Məsələn, mənim bir yazımın adı belədi: “Mən Stalin dövründə yaşamaq istəməzdim”. Çünki hər şey zora söykənmişdi. Amma zorla bərabər ədalət də vardı. Mən gördüklərimi deyirəm, sizə bir-iki misal da gətirəcəm…

– Sosial ədalət, eləmi? Oxumağa davam et

“Demokratiya özülü olmayan siyasi sistemlər çöküşə məhkumdur”

mubarak

 “Mübarəkin də Misir fironları kimi sonu çatdı, amma onların bir fərqi var, Misir xalqı ona ehram tikməyəcək.”

Nəşrinə yeni başladığımız “Toplum” jurnalı üçün dekabr ayında müsahibə götürəndə suallarımızı cavablandırarkən məşhur alim Rafiq Əliyev “Wikileaks”i 21-ci əsrin ən böyük hadisəsi və yeni eranın başlanğıcı saymışdı. O bunun ilk olaraq demokratiyaya kömək edəcəyini demişdi. Hardan başlayacağını bilməsə də, tezliklə böyük dəyişikliklər mərhələsinə keçid proqnozlaşdırmışdı. Heç iki ay keçmədi, ərəb ölkələrini inqilab dalğası bürüdü.

Yeni dövr başlayır və bu, böyük ehtimalla yeni dünya düzəni yaradacaq. Daha Bin Əli, Mübarək kimi liderlər, onların yaratdığı rejimlər populyar deyil, belələri ilə əməkdaşlıq da hörmət gətirmir, əksinə imicə zərbədir. Belə siyasi sistemlər funksional olmadığından ölkə daxilində sevilmir, ümumbəşər dəyər daşıyıcısı olmadığından da ölkə xaricində etibarlı tərəfdaş sayılmırlar. Bu hadisələr bir daha sübutdur ki, dişi yeyilmiş çarxa bənzəyən bu cür sistemlərin axırı yoxdur, demokratiya özülü olmayan siyasi sistemlər çöküşə məhkumdur.

Mübarəkin də Misir fironları kimi sonu çatdı, amma onların bir fərqi var, Misir xalqı ona ehram tikməyəcək.

“Dəyərlər”

12 fevral 2011