“Yaddaş ləpirləri. Demokratiya yazıları” kitabı

 

Qapaq_YL

MÜNDƏRİCAT

Ön söz yerinə. Cəmil Həsənli: “Qəm naxışları” 

Yaddaş ləpirləri

Ölü şəhərlər muzeyi

Partlamayan minaların serenadası

Qəmli gözlərin süitasi

Açılmayan süfrənin qonağı

Şərq hüzuru

Bekar(a) ömür

Qara çörəyin ağ üzü

Özünü axtaranlar ölkəsi və ya maydan sonra gələn aprel

Şahmat taxtasında beysbol: genosid düşüncələri

Kerolayn Koks, Yelena Bonner və genosid de­bat­la­rı

Unudulmaz Gülsarı

Yelena

Demokratiya yazıları

Ağ Rusiyanın qara taleyi

Susmaq hüququ

Bizim saziş

Rusiya səfirinə məktub

İntibah təməlçiləri

Xilas missiyalı ölüm

Cahillər və snoblar

Demokratiyanın yarımçıq təbəssümü

“Yaddaş ləpirləri. Demokratiya yazıları” kitabı. Yüklə.

Cəmil HƏSƏNLİ. “Yaddaş ləpirləri. Demokratiya yazıları” kitabına öz söz

 Qəm naxışları

Qələmindəki dərdlə oxuculara çoxdan tanış olan Vahid Qazinin “Yaddaş ləpirləri. Demokratiya yazıları” əlyazmasını vərəqlədim. Müəllifin uğurlu qələm təcrübəsi kimi ruhumuzu titrədən “Ruhlar şəhəri”ndən sonra nə yazacağı, oxuculara nə təqdim edəcəyi mənim üçün maraqlı idi. Dünyanın müxtəlif ölkələrinə səfər təəssüratlarının maraqlı müşahidələri, ev içində olan söhbətlərin bayırlıq tərəfləri müəllif təhkiyəsində maraqlı görünürdü. Lakin kitab olacaq bu əlyazmada mənim üçün maraqlı süjet xətti bütün mətləblərin Qarabağ dərdi üzərində qurulması idi. Başımıza gələn müsibətlərin ən faciəlisi də budur: Qarabağ olayları nəinki ədəbiyyatımıza, bütövlükdə milli həyatımıza, yaşayışımıza, əxlaqımıza daxil ola bilməyib. Oxumağa davam et